16-20 MAYIS 2024 ANTALYA BELEDİYE MEVZUATI, STRATEJİK PLAN PERFORMANS , EKAP E.İHALE BELEDİYE ŞİRKETLERİ, EĞİTİM SEMİNERİ

BELEDİYE MEVZUATI, STRATEJİK PLAN PERFORMANS , EKAP E.İHALE BELEDİYE ŞİRKETLERİ, EĞİTİM SEMİNERİ

BAKANLIK ONAYLI

16-20 MAYIS  2024 ANTALYA EĞİTİM PROGRAMI
BELEDİYE ŞİRKETLERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE MALİ MEVZUAT UYGULAMALARI
Belediye Şirketlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Tasfiyesi. Belediye Şirketlerinin Hukuki Durumu
Büyükşehir Belediyesi ile Belediye Şirketi ve Büyükşehir Belediyesi Olmayan Belediye ile Belediye Şirketi ilişkisi. Vergi ve SGK Primi Borçlarından Dolayı Belediye Şirketlerinin ve Yöneticilerin Mali Sorumluluğu
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu Karşındaki Durumları
Belediyenin ortak olduğu şirketler birbirlerinden borç alıp verebilir mi? Belediye, şirketine borç verebilir

mi? Belediyeler her faaliyet alanıyla ilgili şirket kurabilirler mi? Gibi Benzeri Soruların Cevapları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Müdürlerin Görev ve Yetkileri, Hakları, Borçları, Yükümlülükleri, Hukuki ve Cezai Sorumlulukları
Şirket Zararı ve Bu Zararın Tahsil Edilebilme Yöntemi. Sermayenin Artırılma ve Azaltılma Usulü
Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Belediye Şirketlerinin Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında

Öngörülen Suç ve Cezalar

Belediye Şirketlerinde Genel Kurul ve Genel Kurula Dair Özellikli Durumlar
SGK İŞ HUKUKU , GÜVENLİĞİ VE HİTAP PROGRAMI KONULARI
Personel Özlük Hakları ve Dosyalarının Oluşturulması
Öğrenim işlemleri ve İntibak Hakları – Disiplin İşlemleri ve Soruşturma İşlemleri
Hitap Programı- İş Kanunu Uygulamaları – Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Uygulamaları
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamaları Konusunda Bilgi Verilmesi
Kişisel Verilerin Korunması . İş Kazaları ve Sorumluluk
Belediye Başkanlarının Sorumlulukları, Yasakları, Görevleri.

Eğitmen:    Alanlarında Uzman Eğitmenler ,

EĞİTİM TARİHİ           : 16 – 20 Mayıs 2024 Tarih 4 Gece 5 Gündüz (Ultra Herşey Dahil )

EĞİTİM YERİ                 : Throne Beach Resort Hotel ***** Manavgat /Antalya

 

Giriş            : 16 Mayıs 2024 Saat: 14,00 den sonra girişler olacaktır.

Çıkış            : 20 Mayıs 2024 Saat: 12,00 de odalar boşaltılacaktır.

Eğitim         : 17-18 Mayıs 2024 Tarihinde yapılacaktır.

 

GÜNCEL MEVZUAT EĞİTİM – MURAT HÖKELEK – Necatibey Cad. No. 58/24 Sıhhıye / ANKARA

BANKA BİLGİLERİ : Murat HÖKELEK

Ziraat Bankası İban : TR71 0001 0013 3047 2381 4350 03

 

Detaylı bilgi için: GÜLER HÖKELEK- 0 530 179 78 81 – 0 312 434 43 45-46-47

Tüm eğitim programlarımız için: Web: www.guncelmevzuategitim.com