08-12 MAYIS 2024 ANTALYA BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELER STRATEJİK PLAN GELİŞTİRME – EKAP E. İHALE- BELEDİYE ŞİRKETLERİ VE EĞİTİM SEMİNERİ

BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELER STRATEJİK PLAN GELİŞTİRME – EKAP E. İHALE- BELEDİYE ŞİRKETLERİ VE EĞİTİM SEMİNERİ

 BAKANLIK ONAYLI

 

  ANTALYA 8 -12 MAYIS 2024 EĞİTİM PROGRAMI
  STRATEJİK PLAN PERFORMANS EĞİTİM PROGRAMI
  Stratejik Planlamanın Tanımı, Özellikleri ve Önemi
  Stratejik Planlama Süreci ve Bulunması Gereken Unsurlar
  Stratejik Plan ve Bütçe , Maliyetlendirme, Önemi ve Özellikleri
  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanuna Göre Stratejik Planlama, Yetki ve Sorumlulukları
  Stratejik Plan Hazırlık Sürecinin Planlanması , Plan, Durum ve Analiz
  Stratejik Planda Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi, Amaç, Hedefler ve Dikkat Edilecek Hususlar
  3 N 1 K – Vizyon ve Misyon – Temel Değerler
  Performans Hedefi Nedir- Göstergeler- Faaliyetler , Projeler ve Riskler
  Stratejik Plan Kapsamında Detaylı Maliyetlendirme Tablosu ve Süreci
  Stratejik Plan Güncellenmesi – İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
  Mali Raporlama ve Mali Tablolar Analizi ve Faaliyet Raporları.
  Stratejik Plan, Performans Programı ve Performans Esaslı Bütçeleme
EKAP – E İHALE VE ELEKTRONİK İHALE EĞİTİM PROGRAMI  
İhale Mevzuatı Genel

İstisnalar ve İhale Dışı alım Yöntemleri

 
Ekap İşlemleri Öncesi – İhtiyaç Raporunun Oluşturulması, Teknik Şartname Hazırlanması,İhtiyaç Raporu ve Teknik Şartname Hazırlanmasında Dikkat edilecek Hususlar, Yaklaşık Maliyet

Oluşturulması , Güncellenmesi

 
İhale Öncesi Ekap İşlemleri– İhtiyaç Raporunun Ekap’a Girilmesi OKAS- Kısımlı İhale-Fiyat Avantajı İşlemleri Ekap Numarası, İhale Kayıt Numarası (İKN) Alınması, Teknik Şartnamenin Yüklenmesi, İdari Şartname Hazırlanması, Fiyat Farkı Düzenlenmesi, Sözleşme Tasarısının Oluşturulması, Yerlilik Bilgileri

tablosu idare Hizmet Bilgileri , İhale Onay, İlan İşlemleri.

 
İhale Dokümanının Karşı Başvuru Yolları– Şikayetin Reddi-Düzeltme-resen Düzeltme-Zeyilname Düzeltme İlanı işlemleri  
Ekap Üzerinde ihale Günü-Sonrası İşlemleri– ilk Oturum, E. Eksiltme, Sonraki Oturumlar ve Teklif Değerlendirme İşlemleri, Tevsik Edici belgelerin İstenmesi , İhale Kararının Verilmesi-Onaylanması,

Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi,

 
Kesinleşen ihale Kararlarına Karşı Başvuru Yolları– İzleşme işlemleri, Hakediş İşlemleri, Fiyat Farkı İşlemleri, İş Artışı-İş Eksilişi-Süre Uzatımı Halleri, Sözleşmeye Aykırı Davranışlar Sözleşmenin Sona Ermesi, Sözleşme Uygulamaların Ekap’ta İşlenmesi, İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi ve Genel Olarak iş

Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi,

 
Ekap Platform İşlemleri– İdare Platform İşlemleri, Kullanıcı İşlemleri,  
İhale – Sözleşmelerle ilgili Yargı ve KİK Kararlarının Değerlendirilmesi.  

 

BELEDİYE ŞİRKETLERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE MALİ MEVZUAT UYGULAMALARI
Belediye Şirketlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Tasfiyesi. Belediye Şirketlerinin Hukuki Durumu
Büyükşehir Belediyesi ile Belediye Şirketi ve Büyükşehir Belediyesi Olmayan Belediye ile Belediye Şirketi ilişkisi.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu Karşındaki Durumları
Belediye Şirketlerinin; 5018 Sayılı Kanun, Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Sayıştay Kanunu, Harcırah Kanunu, Taşıt Kanunu, Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 696 sayılı KHK, Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği Açısından

Değerlendirilmesi

Belediyenin ortak olduğu şirketler birbirlerinden borç alıp verebilir mi? Belediye, şirketine borç verebilir

mi? Belediyeler her faaliyet alanıyla ilgili şirket kurabilirler mi? Gibi Benzeri Soruların Cevapları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Müdürlerin Görev ve Yetkileri, Hakları, Borçları, Yükümlülükleri, Hukuki ve

Cezai Sorumlulukları

Vergi ve SGK Primi Borçlarından Dolayı Belediye Şirketlerinin ve Yöneticilerin Mali Sorumluluğu
Şirket Zararı ve Bu Zararın Tahsil Edilebilme Yöntemi. Sermayenin Artırılma ve Azaltılma Usulü
Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Belediye Şirketlerinin Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında Öngörülen Suç ve Cezalar
Belediye Şirketlerinde Genel Kurul ve Genel Kurula Dair Özellikli Durumlar

EĞİTMEN           : Alanlarında Uzman Eğitmenler

EĞİTİM TARİHi : 8-12 Mayıs 2024 Tarih 4 Gece 5 Gündüz ( Herşey Dahil)

EĞİTİM YERİ       : Side Glamour Resort Hotel & Spa*****Manavgat  Antalya

Giriş            : 8 Mayıs 2024 Saat:14.00 den sonra girişler olacaktır. Çıkış            : 12 Mayıs 2024 Saat: 12,00 de odalar boşaltılacaktır. Eğitim        : 09 -10 Mayıs 2024 Tarihinde yapılacaktır.

GÜNCEL MEVZUAT EĞİTİM – MURAT HÖKELEK – Necatibey Cad. No. 58/24 Sıhhıye / ANKARA

BANKA BİLGİLERİ : Murat HÖKELEK

Ziraat Bankası İban : TR71 0001 0013 3047 2381 4350 03

Detaylı bilgi için: GÜLER HÖKELEK- 0 530 179 78 81 – 0 312 434 43 45-46-47

Tüm eğitim programlarımız için: Web: www.guncelmevzuategitim.com