EKAP KONULARI

    HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ
1. Gün Kamu Harcama Yönetim Sistemi İdarelerin EKAP’a kaydı. EKAP’ta İhtiyaç Raporu, İKN Alınması.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu-  İhale Usulleri EKAP ‘ta Teknik Şartname, İdari Şartname, Doküman Hazırlanması  
Doğrudan Temin Yöntemi- Dikkat Edilecek Hususlar EKAP’ ta İhale Kayıt İşlemleri,EKAP ‘ta İlan, Sözleşme Tasarısı, Oluşturulması  
2. Gün EKAP ‘ta İhale Komisyonlarının Oluşturulması, İhale Dokümanının Satılması ve Görülme Zamanı, Düzeltme İlanı Hazırlanması, Ekap’ta 4734 Sayılı Kanun Kapsamında İhale Süreci (Buna İlişkin Akış Dökümanı),Elektronik İhale Yönetmeliği, E-İhale, E- Eksiltme Süreci  
EKAP’ ta Zeyilname Hazırlanması, İş Artışı ve Eksilişi, Sözleşme Devir İşlemlerinin Yapılması Denetimlerde Karşılaşılabilecek Soru ve Sorunlar  
EKAP’ ta İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi, Belge Sorgulama İşlemleri, Sonuç Raporunun Girilmesi İhale Konularında Örnek Sayıştay Bulguları-Kamu Zararları  
     

        EKAP KONULARI:

 • İdarelerin EKAP’ a kayıt olması zorunlu mudur?
 • İdarelerin EKAP’ a Kayıtları Nasıl Yapılır?
 • Hangi idarelerin EKAP’ a kayıt yaptırması gerekmektedir? 
 • Aynı yerel idarenin farklı harcama birimleri ayrı kayıt yapmalı mıdır?
 • Belediye İktisadi Teşekkülleri (BİT) idare kayıtlarını yaptıktan sonra, EKAP’ ta tüzel kişi (istekli) olarak da kayıt yapabilir mi? 
 • EKAP’ ta İKN Alınması nasıl Yapılır?
 • EKAP ‘ta İhtiyaç Raporu Nasıl Hazırlanır?
 • EKAP ‘ta Teknik Şartname Nasıl Hazırlanır?
 • EKAP ‘ta İdari Şartname  Nasıl Hazırlanır?
 • EKAP ‘ta Doküman Nasıl Hazırlanır?
 • EKAP ‘ta İlan Nasıl Hazırlanır?
 • EKAP ‘ta Sözleşme Tasarısı Nasıl Hazırlanır?
 • EKAP ‘ta İhale Komisyonlarının Oluşturulması Nasıl Yapılır?
 • EKAP ‘ta İhale Dokümanının Satılması ve Görülme Zamanı
 • EKAP ‘ta İhale Komisyonlarının Çalışmalarının Raporlanması
 • EKAP ‘ta Düzeltme İlanı Hazırlanması Nasıl Yapılır?
 • EKAP ‘ta Zeyilname Düzenlenmesi Nasıl Yapılır?
 • EKAP ta İş Artışı ve Eksilişinin Yapılması
 • EKAP’ta Sözleşme Devir İşlemlerinin Yapılması
 • EKAP’ta Tekliflerin Değerlendirilme İşlemleri Nasıl Yapılır?
 • EKAP’ta İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirme  işlemleri Nasıl Yapılır?
 • EKAP’ ta İş Deneyim Belgelerinin  düzenlenmesi
 • EKAP ‘ta Belge Sorgulama   işlemleri Nasıl Yapılır
 • Ekap’ta Sonuç Raporunun Girilmesi
 • E-İhale Uygulama Modeli
 • E-İhalenin Getirdikleri
 • E-İhalenin Faydaları
 • Elektronik İhale Yönetmeliği
 • E- Eksiltme Nedir
 • E- Eksiltme Süreci