HİZMET İÇİ EĞİTİM

Seminer verebileceğim Konular

1-KABAHATLER KANUNU

-1608 sayılı yasanın uygulanması

-sigara içme yasağı

-kabahat çeşitleri

-zabıtanın ceza verme yetkisi

-para cezalarının tahsilinde uyulması gereken esaslar

-para cezalarına itiraz yolu

-para cezası verilemeyecek haller

-para cezası verilen kişinin ölümü halinde yapılacak işlemler

-para cezasına indirim ve taksit uygulaması,gecikme zammı

-Hal zabıtası ile Otogar zabıtasının ceza verebileceği durumlar

-,Büyükşehirlerde büyükşehir ve ilçe zabıtasının görev ve yetki dağılımı

-Tebligat uygulamaları

2-BELEDİYE UYUŞMAZLIKLARININ SULHEN TASFİYESİ

Belediye encümenin sulh yetkisi

-Belediye Meclisinin uzlaşma yetkisi

-Belediye alacağından veya faizinden vazgeçebilir mi?

3-BELEDİYE KANUNUNA GÖRE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Amacı

-Koşulları

-Dikkat edilmesi gereken hususlar

4-ZABITA YÖNETMELİĞİ

Zabıtanın hakları

-Zabıta disiplin işlemleri

-İşyeri kapatma ve ceza verme yetkisi

-İmar,çevre ve sağlık ile ilgili görevleri

-Tutanak örnekleri

5-YENİ HAL YASASI

-toptancı hali nasıl kurulur ve işletilir

-Semt pazarlarına ilişkin yeni hükümler

-Hal hakem heyeti

-Encümen tarafından verilecek para cezaları

6-YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MODELİ

-6360 sayılı yasa ve 5216 sayılı yasa kapsamında Büyükşehir ve ilçe arasındaki görev dağılımı, Büyükşehir ve ilçe arasında gelir paylaşımı,meraların korunması)

-5393 sayılı Belediye Kanunu (Kayyum atanan belediyelerin durumu,hizmetin aksamı halinde YİKOB devreye girmesi vb)

7-MEMUR DİSİPLİN MEVZUATI

Disiplin cezalarına karşı itiraz yolları

-Savunma hakkı

-Disiplin cezalarında zamanaşımı ve tekerrür

-işçi,memur, sözleşmeli, taşeron hakkında izlenecek yollar

-Görevden uzaklaştırma

-667 sayılı KHK kapsamında memuriyete son verilmesi

-Suç ve cezaların memuriyete etkisi

8-6183 sayılı yasaya göre  AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ

9-   Denetim

  • İşgaller
  • Mühürlemeler