BELEDİYE YÖNETMELİĞİ

5393 Sayılı Belediye Kanunu Uygulaması
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Uygulaması
5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Uygulaması
Belediyelerin Görev, Yetki, Sorumlulukları ve İmtiyazları
Belediyelerin Denetimi
Belediyelerin Stratejik Planlarının Hazırlanması
Belediye Bütçelerinin Hazırlanması
Belediye Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
Belediye Meclisi ve Meclis Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Belediye Encümeni ve Encümen Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Belediye Başkanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Belediye Teşkilatı ve Norm Kadro Uygulaması
Belediye Meclisinin Çalışma Usul ve Esasları
Belediyelerin Borçlanması
Belediyelerin Arsa ve Konut Üretmeleri
Belediyelerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlişkileri
Belediyelerde Kardeş Şehir Uygulamaları
Ve ilgili Diğer Konular