06-09 Mart 2024 – Antalya Belediye Mevzuatı Eğitimi

BELEDİYE MEVZUATI , EKAP E.İHALE, SGK İŞ HUKUKU VE HİTAP GELİR GETİRİCİ ÇALIŞMALAR , BELEDİYE ŞİRKETLERİ EĞİTİM SEMİNERİ

BAKANLIK ONAYLI

06-09  MART 2024 ANTALYA EĞİTİM PROGRAMI
BELEDİYE MEVZUATI UYGULAMALARI
5393 Sayılı Belediye Kanunu- Belediye Personel ve Meclis Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları
5018 Sayılı kamu Mali yönetim ve Kontrol Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Temeli ,Amacı ve Kapsamı
Zabıta Yönetmeliği, Görevleri , Yetkileri ve Sorumlulukları
Sgk İş Hukuk ve Hitap – Eyt Uygulamalı Çalışmaları
Belediye Şirketlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Tasfiyesi. Belediye Şirketlerinin Hukuki Durumu
4734-4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu. (Ekap E.İhale )
MALİ MEVZUAT UYGULAMALARI – GELİR GETİRİCİ ÇALIŞMALARI
Gelirleri Artırıcı Çalışmalar Projesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalar
Mülkiye Üzerinden Alınacak Olan Gelirler- 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
Kaynak Suları Harcı ve Bu kaynak Sularından Elde Edilen Kira Bedellerinin % 25 Oranında İlçe

Belediyelerine Aktarılması Gereken Pay.

Proje ve Hibe Desteklerinin Takip Edilerek Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
İç Kontrol Eylem Planı ve Ön Mali Kontrol Uygulamaları
Stratejik Plan Yönetimi ve Performans Uygulamaları
İç Kontrol Uygulamaları ve Süreç Yönetimi Uygulamaları
Akıllı Kent Sistemlerinin Stratejik Plan ile Entegrasyonu Çalışmaları

Eğitmen: Alanlarında Uzman Eğitmenler ,

Katılımcılara eğitim sonrasında da belediyelerde ve belediye şirketlerinde uygulanan mali mevzuatla ilgili ücretsiz soru sorma ve danışmanlık hizmeti sunulacaktır. Sertifika + Eğitim Program Slaytları ile birlikte Whatsapp Grubuna dahil edileceklerdir.

EĞİTİM TARİHİ           : 06- 09 Mart  2024 Tarih 3 Gece 4 Gündüz (Herşey Dahil )

EĞİTİM YERİ                : Viking Star Hotel***** Kemer /Antalya

Giriş            : 6 Mart 2024 Saat: 14,00 den sonra girişler olacaktır.

Çıkış           : 9 Mart 2024 Saat: 12,00 de odalar boşaltılacaktır.

Eğitim        : 7-8 Mart 2024 Tarihinde yapılacaktır.

GÜNCEL MEVZUAT EĞİTİM – MURAT HÖKELEK – Necatibey Cad. No. 58/24 Sıhhıye / ANKARA

BANKA BİLGİLERİ : Murat HÖKELEK

Ziraat Bankası İban : TR71 0001 0013 3047 2381 4350 03

Detaylı bilgi için: GÜLER HÖKELEK- 0 530 179 78 81 – 0 312 434 43 45-46-47

Tüm eğitim programlarımız için: Web: www.guncelmevzuategitim.com